Icon view: Statue des Pothos / »POESIA« (TA 1679, Tafel i)