Pavia, Monastero di Sant’Agata
Pavia, Kloster Sankt Agatha Deutscher Name

Occurrences in the text