Jode, de (Vater und Sohn)

Basic data

Vater und Sohn, beide namens Pieter de Jode: Pieter de Jode und Pieter de Jode der Jüngere; vgl. Thieme-Becker, Bd. XIX, S. 31 ff.

Category/categories

Artists
. . . Printmakers

Occurrences in the text