Het Gulden Cabinet Vande Edele Vry Schilder-Const : Ontfloten door den lanc…

Related persons

Was written by

Literature

Is included in

Basic data

Bie, Cornelis de: Het Gulden Cabinet Vande Edele Vry Schilder-Const : Ontfloten door den lanck ghewenschten Vrede tusschen de twee machtighe Croonen van Spaignien En Vrancryck ; […], verciert met veel vermakelijcke Rijmen ende Spreucken.
Antwerpen 1661

External resources

Google Books

Mentioned in annotations

De Bie zitiert diese Grabschrift (vgl. De Bie, Gulden Cabinet,…
Christina Posselt, 09/13/2011

Dass Sandrart für die Vita Terbrugghens nicht auf De Bie zurüc…
Christina Posselt, 09/13/2011

De Bie schreibt allgemeiner England (vgl. De Bie, Gulden Cabin…
Christina Posselt, 09/14/2011