De gulden harpe, inhoudende al de liedekens, die voor desen by C.V.M. ghema…

Related persons

Was written by

Basic data

Mander, Karel van: De gulden harpe, inhoudende al de liedekens, die voor desen by C.V.M. ghemaeckt, ende in verscheyden boecken uytgegaan zijn, nu hier tot een boeck versamelt
Haarlem 1605

Work compiled, quoted or translated in the “Teutsche Academie”.

Occurrences in the text