Icon view: Palazzo Maffei Grundriss/»Ichnographia Palatӱ Cardinalis d’Este« (Theatrum 1684, Tafel XXXXX*)