Icon view: Votivaltar (Boissard, Topographia)

View record for: Votivaltar (Boissard, Topographia)