Icon view: Perspektivlehre (TA 1675, Tafel III)

View record for: Perspektivlehre (TA 1675, Tafel III)