Icon view: Grabaltar der Julia Lyris (Boissard, Topographia)