Icon view: Herme des Zeus-Ammon (Boissard, Topographia)

View record for: Herme des Zeus-Ammon (Boissard, Topographia)