Icon view: Diana und Endymion (»Diana e Endimione«)