Icon view: VITA ET MORS HOMINIS (TA 1680, Tafel EE)