Icon view: Bildnis Hieron / »HIERRON« (TA 1679, Tafel H)