Annotation

Show all annotations by Christina Posselt

Die Vita Bruegels beschließt van Mander mit dem von Lampsonius verfassten Epitaph: »Wie is doch desen Bos? Ieroon van nieuws ghecomen/ Ter Weerelt, die ons bootst zijns Meesters cloecke droomen,/ Ervaren met t’Pinceel, en stijl soo abel daer,/ Dat hy hem ondertusch nochtans te boven gaet?/ Neemt Petre toe in moedt, soo ghy in Const doet vruchtigh,/ In dijn oudt Meesters wijs, van schild’ren bootsen cluchtigh,/ Wel lacchens weerdt, ghy doch verdient te zijn eenpaer/ Heerlijck ghelooft, niet min als eenigh Constenaer.« (vgl. Mander, Schilderboek, Het leven van Pieter Brueghel, uytnemende Schilder van Brueghel, hier zitiert nach der Ausgabe von 1604, vgl. Online-Ausgabe DBNL, fol. 234r [Accessed: 2011-11-14. Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/63BpPcmLu]).

Annotation by Christina Posselt09/01/2011

This annotation refers to: