Symbolansicht: Aesculapius, Hygieia, Telesphorus (TA 1680, Tafel C, 8)