Neun biblische Szenen

Zum Datenbank-Eintrag von: Neun biblische Szenen

Quelle/Herkunft: Hollstein's German engravings, etchings and woodcuts 1400 - 1700, Bd. 41 1995

Lizenz: Rechtefrei